2009-12-11 21:03

El CISL Parke Massanassa II i l'Associació Les Quatre Roses organitzen una exposició / El CISL Parke Massanassa II y la Asociación Las Cuatro Rosas organizan una exposición

REDACCIÓ - El CISL Parke Massanassa II i l'Associació Les Quatre Roses organitzen una exposició amb els treballs que realitzen els i les alumnes dels diferents tallers en què basen el seu treball diari. L'exposició es realitzarà els dies 15 i 16 de desembre en la seu de Les Quatre Roses, a l'avinguda Corts Valencianes, 2, de Massanassa.

REDACCIÓN - El CISL Parke Massanassa II y la Asociación Las Cuatro Rosas organizan una exposición con los trabajos que realizan los y las alumnas de los diferentes talleres en los que basan su trabajo diario. La exposición se realizará los días 15 y 16 de diciembre en la sede de Las Cuatro Rosas, en la avenida Cortes Valencianas, 2, de Massanassa.

—————

Retorna