2009-11-04 04:03

"Ens esteu deixant despullats", clamaren ahir des de la Koordinadora de Kol·lectius denunciant l'Ajuntament / "Nos estais dejando desnudos", clamaron ayer desde la Koordinadora de Kolecctivos denunciando al Ayuntamiento

REDACCIÓ - La Koordinadora de Kol·lectius del Park presentà ahir davant l'Ajuntament més de 30 casos de veïns i veïnes en extremada emergència i abocats a l'exclusió per causa de l'abandonament institucional. Un centenar de persones convocades per la Koordinadora participaren ahir dimarts en un acte públic de denúncia i en reivindicació dels drets socials, i escenificaren la greu situació econòmica i social de centenars de ciutadans del poble quedant-se alguns dels històrics de l'entitat quasi despullats davant la porta del consistori. L'acte va comptar amb el suport de sindicats com la CGT, Intersindical Valenciana, CAT i COS, i altres entitats com l'Associació de Veïns i Veïnes del Parc Alcosa i la Xarxa Social del parc. Cliqueu ací per descarregar-vos en format PDF la Nota de Premsa completa de la Koordinadora, que inclou un resum dels casos presentats.Nota de Premsa K.pdf (80,2 kB)

REDACCIÓN - La Koordinadora de Kolectivos del Parke presentó ayer ante el Ayuntamiento más de 30 casos de vecinos y vecinas en extrema emergencia y empujados a la exclusión por causa del abandono institucional. Un centenar de personas convocadas por la Koordinadora participaron ayer martes en un acto público de denuncia y en reivindicación de los derechos sociales, y escenificaron la grave situación económica y social de cientos de ciudadanos del pueblo quedándose algunos de los históricos de la entidad casi desnudos ante la puerta del consistorio. El acto contó con el apoyo de sindicatos como la CGT, Intersindical Valenciana, CAT i COS, y otras entidades como la Asociación de Vecinos y Vecinas del Parque Alcosa y la Red Social del Parque. Pinchad aquí para descargar en formato PDF la Nota de Prensa completa de la Koordinadora, que incluye un resumen de los casos presentados.Nota de Premsa K.pdf (80,2 kB)

—————

Retorna