2009-09-30 18:17

La Xarxa Social del Parc acaba amb èxit el seu Menjador Social per a Xiquets i Xiquetes / La Red Social del Parque finaliza con éxito su Comedor Social para Niños y Niñas

REDACCIÓ - La Xarxa Social del Parc va acabar amb èxit passat 30 de setembre l'acció del Menjador Social, que ha dut a terme des de passat mes de juliol, i que ha aconseguit oferir este servei a més de 40 xiquets i xiquetes del poble, desatesos durant estos mesos des de les institucions, ja que el menjador del Col·legi tanca per vacances. La Xarxa Social del Parc va voler posar el llacet a l'acció solidària denunciant davant l'Ajuntament d'Alfafar, en l'últim ple del consistori, la falta de suport a la iniciativa i la desatenció institucional davant una problemàtica que afecta molts veïns i veïnes del Parc, per la qual cosa membres de l'entitat feren presència en dit ple municipal i lliuraren còpia de la carta que des de fa més de dos mesos no s'ha repartit als regidors en demanda de suport. D'altra banda, la Xarxa manté la seua activitat que ara se centra en accions com organitzar un banc d'aliments i en altres programes de suport social i comunitari. Els interessats a contactar amb la Xarxa poden fer-ho als emails redsocialparque@gmail.com o parcalcosamoviment@gmail.com.

REDACCIÓN - La Red Social del Parque acabó con éxito el pasado 30 de septiembre la acción del Comedor Social, que ha llevado a cabo desde el pasado mes de julio, y que ha conseguido ofrecer este servicio a más de 40 niños y niñas del pueblo, desatendidos durante estos meses por las instituciones, ya que el comedor del Colegio cierra por vacaciones. La Red Social del Parque ha querido posen la guinda a esta acción solidaria denunciando ante el Ayuntamiento de Alfafar, en el último pleno del consistorio, la falta de apoyo a la iniciativa y la desatención institucional ante una problemática que afecta a muchos vecinos y vecinas del Parque, por lo que miembros de la entidad hicieron acto de presencia en dicho pleno municipal y entregaron copia de la carta que desde hace más de dos meses no se ha repartido a los concejales en demanda de apoyo. Por otra parte, la Red mantiene su actividad que ahora se centra en acciones como organizar un banco de alimentos y otros programas de apoyo social y comunitario. Los interesados en contactar con la Red pueden hacerlo en los emails redsocialparque@gmail.com o parcalcosamoviment@gmail.com.

—————

Retorna